Θεώρημα του Wolstenholme


Θεώρημα του Wolstenholme

Εαν p > 3 είναι πρώτος αριθμός, τότε ο αριθμητής του κλάσματος 1+ 1/2 + 1/3 +...+ 1/(p-1) διαιρείται από το p2 και ο αριθμητής του κλάσματος 1+ 1/22 + 1/32 +...+ 1/(p-1)2 διαιρείται από το p.

Παράδειγμα p=5 :

1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 = 25/ 12

1 + 1/4 + 1/9 + 1/16 = 205/144

Μαθηματικά

Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License

<@=@=@>


www.hellenica.de