Ακολουθία Φιμπονάτσι


Η ακολουθία Φιμπονάτσι (Fibonacci) είναι μία ακολουθία αριθμών που ονομάζονται αριθμοί Φιμπονάτσι και ορίζονται από τον εξής αναδρομικό τύπο:με και .

Οι πρώτοι όροι της ακολουθίας είναι: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144

Το πηλίκο δύο διαδοχικών αριθμών Φιμπονάτσι τείνει στην χρυσή τομή

Άλλοι ορισμοί

Οι όροι της ακολουθίας Φιμπονάτσι μπορούν να ανακτηθούν μέσω πολλαπλασιασμού πινάκων ως εξής:

Μαθηματικά

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License

<@=@=@>


www.hellenica.de