Πρίζα


Η πρίζα είναι ένα ηλεκτρικό εξάρτημα από το οποίο αντλούν ενέργεια οι ηλεκτρικές συσκευές ενός νοικοκυριού. Η πρίζα έχει συνήθως 3 συνδέσεις, 2 για την παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος και μία γείωση. Στην Ευρώπη και τις πρώην ευρωπαϊκές κτήσεις, οι πρίζες παρέχουν εναλλασσόμενο ρεύμα τάσης 230 V με συχνότητα 50 Hz. Στην Αμερική, και σε μερικές ακόμα χώρες, οι πρίζες παρέχουν ρεύμα τάσης 110 V και συχνότητα 60 Hz. Οι υποδοχές των πριζών διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα, στην ηπειρωτική Ευρώπη χρησιμοποιούνται βύσματα με τρεις ακίδες που σχηματίζουν ισόπλευρο τρίγωνο, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ινδία και την Αμερική χρησιμοποιούνται πρίζες με πεπλατυσμένα βύσματα σε σχήμα "Τ", που υποτίθεται ότι παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια.

Με την πρίζα σχετίζονται δύο αλληλοσυμπληρούμενα ηλεκτρικά εξαρτήματα:

* Ηλεκτροδότης (ή ρευματοδότης ή πρίζα ή με παραφθορά μπρίζα): Το εξάρτημα που βρίσκεται συνήθως στηριγμένο στον τοίχο και είναι σταθερό. Έχει εσοχές, για να στηρίξει τον
* Ηλεκτρολήπτης (ή ρευματολήπτης ή φις): Το εξάρτημα στο οποίο καταλήγει το καλώδιο της συσκευής και είναι κινητό.

Οι δύο όροι συχνά συγχέονται μεταξύ τους.

Έτσι, στο ηλεκτρικό κύκλωμα της συσκευής η πρίζα έχει το ρόλο της πηγής.

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License

<@=@=@>


www.hellenica.de