Ταρτάγλια


Νικολό Φοντάντα (Ταρτάγλια) (Niccolò Fontana Tartaglia) (1499/1500, Μπρέσκια Ιταλία – 13.12.1557, Βενετία) Ιταλός μαθηματικός, μηχανικός,

Το 1543 παρήγαγε μιά Ιταλική έκδοση των στοιχείων του Ευκλείδη . Χρησιμοποίησε μια λατινική μετάφραση ενός ελληνικού κειμένου η οποία δεν περιείχε τα λάθη της λατινικής μετάφρασης απο αραβικές πηγές.

Είναι γνωστός απο την Cardan-Tartaglia λύση κυβικών εξισώσεων .

Υπολόγησε τον όγκο V τετραέδρου απο τις αποστάσεις dij των κορυφών i,j

Girolamo Cardano

* O'Connor, John J; Edmund F. Robertson "Niccolò Fontana Tartaglia". MacTutor History of Mathematics archive.

Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License

<@=@=@>


www.hellenica.de