Ερρίκος Α' της Κύπρου


Ερρίκος Α' της Κύπρου ο παχύς ή Ερρίκος ο παχύς των Λουζινιάν (1217 - 1253), βασιλιάς της Κύπρου (1218 - 1253). Υιός και διάδοχος του βασιλιά της Κύπρου Ούγου Α' και της Αλίκης της Καμπανίας της Ιερουσαλήμ. Ήταν ηλικίας 8 μόλις μηνών με τον πρόωρο θάνατο του πατέρα του και τέθηκε υπο την αντιβασιλεία της μητέρας του. Στέφθηκε βασιλιάς (1225) στην Αγία Σοφία στην Λευκωσία. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό που αναφέρεται γι'αυτόν ήταν η παχυσαρκία του. Παντρεύτηκε τρείς φορές την τελευταία (1250) με την Πλαισάντη (Plaisance) κόρη του Βοημούνδου Γ' της Αντιόχειας με την οποία απέκτησε το γιό και διάδοχο του Ούγο Β' της Κύπρου.

Βασίλειο της Κύπρου

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License

<@=@=@>


www.hellenica.de