Die Kinder von Herakles

Eine unvollständige Liste der Kinder des Herakles und deren Mütter

Kinder (Mutter)

 • Thattalos (Chalciope, Tochter des Eurypylos)
 • Thestalos (Epicaste, Tochter des Augeas)
 • Everes (Parthenope Tochter des Stymphalos)
 • Telephos (Auge, Tochter des Aleus)
 • Tlepolemos (Astyocheia, Tochter des Phylas)
 • Thessalos (?)
 • Hyllos, Ktesippos, Glenos, and Odites ( Deianira, Tochter des Oeneus)
 • Therimachos, Deikoon, and Kreonitiades, ( Megara, Tochter des Kreon)
 • Agelaos nach Apollodoros (2.7.8) oder Lamos nach Diod. Siculus 4.31.8 und Ovid Heroides 9.54 (Omphale)
 • Ktesippos (Astydameia, Tochter des Amyntor)
 • Palaemon (Autonoe, Tochter des Pireus).

Kinder mit den Töchtern (Thespiaden) des Thespios (Apollodoros 2.7.8)

 • Antiades (Aglaia)
 • ? (Anthea)
 • Kleolaos (Argele)
 • Hippodromos (Anthippe)
 • Astyanax (Epilais)
 • Eurypylos (Eubote)
 • Iobes (Kerthe)
 • Onesippos (Chryseis)
 • Eurycapys (Klytippe)
 • Polylaos (Eurybia)
 • Eumedes (Lyse)
 • Teles (Lysidice)
 • Laomedon (Meline)
 • Entelides (Menippis)
 • Laomenes (Oria)
 • Threpsippas (Panope)
 • Archemachos (Patro)
 • Die Zwilinge Antileon und Hippeus (Prokris)
 • Kreon (?)
 • Teleutagoras (?)
 • Kapylos (Hippo)
 • Olympos (Euboea)
 • Nicodromos (Nike)
 • Eurythras ( Exole)
 • Homolippos ( Xanthis)
 • Atromos (Stratonike)
 • Keleustanor (Iphis)
 • Antiphos (Laothoe)
 • Alopios (Antiope)
 • Astybies (Kalametis)
 • Tigasis (Phyleis)
 • Leucones (Aeschreis)
 • Archedikos ( Eurypyle)
 • Dynastes (Erato)
 • Mentor ( Asopis)
 • Amestrios (Eone)
 • Lyncaeus (Tiphyse)
 • Halokrates (Olympusa)
 • Phalias (Heliconis)
 • Oestrobles (Hesychia)
 • Euryopes (Terpsikrate)
 • Buleus (Elachia)
 • Antimachos (Nikippe )
 • Patroklos (Pyrippe)
 • Nephos (Praxithea)
 • Erasippos (Lysippe)
 • Lykourgos (Toxikrate)
 • Bukolos (Marse)
 • Leukippos (Eurytele)
 • Hippozygos (Hippokrate).

  Kinder im Olymp nach seinem "Tod"