Χρήστος Π. Γαρουφαλής


Χρήστος Π. Γαρουφαλής

“γράφοντας”, 16 Χ 52 εκ., λάδι σε ξύλο, 2000

Ζωγράφοι

<@=@=@>


www.hellenica.de