Βόρειος Πόλος


Ο Βόρειος Πόλος είναι το βορειότερο σημείο της Γης και βρίσκεται στο άκρο αντίθετο σε σχέση με τον Νότιο Πόλο. Υπάρχουν οι ακόλουθες διακρίσεις:

Ο γεωγραφικός βόρειος πόλος

Ο γεωγραφικός βόρειος πόλος είναι το σημείο όπου ο άξονας περιστροφής της γης τέμνει την επιφάνειά της. Είναι το βορειότερο σημείο της γης, απ' όπου οποιαδήποτε διαδρομή είναι νότια. Συχνά αναφέρεται απλά ως ο «βόρειος πόλος».

Ο μαγνητικός βόρειος πόλος

Ο μαγνητικός βόρειος πόλος είναι το σημείο που δείχνουν όλες οι μαγνητικές πυξίδες.

Όπως οι μαγνητικοί πόλοι όλων των πλανητών, έτσι και της γης κινείται ελαφρά, και έτσι αλλάζει συνεχώς. Αυτό συμβαίνει λόγω των κινήσεων στο εσωτερικό της του ρευστού υλικού που είναι κυρίως υπεύθυνο για τη δημιουργία και συντήρηση του μαγνητικού πεδίου. Σύμφωνα με μετρήσεις της Καναδικής Κυβέρνησης, ο μαγνητικός βόρειος πόλος συνεχίζει να μετακινείται βόρεια. Το 1996 το σημείο του βρέθηκε στο 78°35.7′N 104°11.9′W. Το 2005 βρέθηκε στο 82°07′N 114°04′Wt. Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα μετακινήθηκε 1100 χιλιόμετρα, και μετά το 1970 η μετακίνησή του επιταχύνθηκε από τα 9 χλμ/έτος στα 41 χλμ/έτος. Εάν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό, αναμένεται σε 50 χρόνια να βρίσκεται στη Σιβηρία. Πάντως, μελέτες δείχνουν ότι ο ρυθμός αυτός θα επιβραδυνθεί.

Δείτε επίσης

* Νότιος Πόλος

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License

<@=@=@>


www.hellenica.de