Ζώα


Ζώα
Χρονικό πλαίσιο απολιθωμάτων:
Ediacaran - Recent
Δεξίοστροφα από πάνω αριστερά: Loligo vulgaris (Μαλάκιο), Chrysaora quinquecirrha (Κνιδόζωο), Aphthona flava (Αρθρόποδο), Eunereis longissima (Δακτυλιοσκώληκας), and Panthera tigris (Χορδωτό).
Συστηματική ταξινόμηση
Επικράτεια: Ευκαρυωτά (Eukaryota)
(unranked) Οπισθώκοντα (Opisthokonta)
Βασίλειο: Ζώα (Animalia)
Λινναίος, 1758
Υποβασίλεια, Υπερσυνομοταξίες και Συνομοταξίες
 • Παράζωα (Parazoa)
 • Σπόγγοι (Porifera)
 • Ευμετάζωα (Eumetazoa)
 • Πλακόζωα (Placozoa)
 • Ακτινωτά (Radiata)
 • Κτενοφόρα (Ctenophora)
 • Κνιδόζωα (Cnidaria)
 • Τριλοβόζωα (Trilobozoa)
 • Αμφίπλευρα (Bilateria)
 • Ορθονήκτιδα (Orthonectida)
 • Ρομβόζωα (Rhombozoa)
 • Ακοιλόμορφα (Acoelomorpha)
 • Μυξόζωα (Myxozoa)
 • Χαιτόγναθα (Chaetognatha)
 • Δευτεροστόμια (Deuterostomia)
 • Χορδωτά (Chordata)
 • Ημιχορδωτά (Hemichordata)
 • Εχινόδερμα (Echinodermata)
 • Xenoturbellida
 • Vetulicolia †
 • Εκδυσόζωα (Ecdysozoa)
 • Κινόρυγχα (Kinorhyncha)
 • Loricifera
 • Πριαπούλιδα (Priapulida)
 • Νηματέλμινθες (Nematoda)
 • Νηματόμορφα (Nematomorpha)
 • Λοβοπόδια (Lobopodia)
 • Ονυχοφόρα (Onychophora)
 • Βραδύπορα (Tardigrada)
 • Αρθρόποδα (Arthropoda)
 • Πλατύζωα (Platyzoa)
 • Πλατυέλμινθες (Platyhelminthes)
 • Γαστρότριχα (Gastrotricha)
 • Τροχόζωα (Rotifera)
 • Ακανθοκέφαλα (Acanthocephala)
 • Γναθοστομούλιδα (Gnathostomulida)
 • Μικρογναθόζωα (Micrognathozoa)
 • Κυκλιοφόρα (Cycliophora)
 • Λοφοτροχόζωα (Lophotrochozoa)
 • Sipuncula
 • Hyolitha †
 • Νημερτίνες (Nemertea)
 • Φορώνιδα (Phoronida)
 • Εκτόπρωκτα (Ectoprocta)
 • Βρυόζωα (Bryozoa)
 • Εντόπρωκτα (Entoprocta)
 • Βραχιονόποδα (Brachiopoda)
 • Μαλάκια (Mollusca)
 • Δακτυλιοσκώληκες (Annelida)
 • Εχίουρα (Echiura)

Τα Ζώα ή Μετάζωα είναι οι ζωντανοί οργανισμοί που αποτελούν ένα από τα τέσσερα βασίλεια των ευκαριωτικών ζωντανών οργανισμών (Φυτά, Ζώα, Μύκητες και Πρώτιστα). Με τη μελέτη των ζώων ασχολείται η ζωολογία, ενώ με τη μελέτη των φυτών η βοτανική. Στις απλές, κατώτερες μορφές των ζώων και φυτών η διάκριση μεταξύ τους είναι δύσκολη, όμως στους εξελιγμένους ζωντανούς οργανισμούς οι διαφορές μεταξύ ζώων και φυτών είναι περισσότερο εμφανείς και σημαντικές. Οι κυριότερες διαφορές είναι:

 • Τα ζώα δε διαθέτουν χλωροφύλλη όπως τα φυτά και δεν μπορούν να φωτοσυνθέσουν, να μετατρέψουν δηλ. τις ανόργανες θρεπτικές ουσίες σε οργανικές, όπως κάνουν τα φυτά με τη βοήθεια της ηλιακής ακτινοβολίας και της χλωροφύλλης. Τρέφονται με έτοιμες οργανικές ουσίες άλλων οργανισμών.
 • Τα κύτταρα του σώματος των ζώων δεν έχουν στερεή κυτταρική μεμβράνη, ενώ των φυτών έχουν.
 • Τα ζώα, επειδή τρέφονται με έτοιμες οργανικές ουσίες άλλων οργανισμών, αναγκάζονται να μετακινούνται για να βρουν την τροφή τους και διαθέτουν διάφορα αισθητήρια όργανα, ενώ τα φυτά μένουν ακίνητα. Υπάρχουν βέβαια εξαιρέσεις στις οποίες παρατηρείται ένα ζώο να μένει ακίνητο (σφουγγάρι) ή ένα φυτό να κινείται (διωναία η μυγοπαγίδα).
 • Τα ζώα αφού περάσουν ένα στάδιο αύξησης και ανάπτυξης, σταματούν να αυξάνονται και να αναπτύσσονται, ενώ τα φυτά δε σταματούν να αυξάνονται και να εξελίσσονται μέχρι το θάνατό τους.

Ο αριθμός των διάφορων ειδών των ζώων που υπάρχει στη Γη ξεπερνά το 1.000.000, που ταξινομούνται σε συνομοταξίες, ομοταξίες, τάξεις, οικογένειες, γένη, είδη και φυλές.

Μερικές από τις συνομοταξίες στις οποίες διαιρείται το ζωικό βασίλειο είναι οι εξής:

 • Πρωτόζωα (Ανήκει πλέον στο βασίλειο των Πρωτίστων ή στο ομώνυμο βασίλειο)
 • Σπόγγοι
 • Κνιδόζωα
 • Κτενοφόρα
 • Νημερτίνες
 • Πλατυέλμινθες
 • Νηματέλμινθες
 • Νηματόμορφα
 • Ακανθοκέφαλοι
 • Βρυόζωα
 • Δακτυλιοσκώληκες
 • Μαλάκια
 • Βραχιονόποδα
 • Εχινόδερμα
 • Αρθρόποδα
 • Χορδωτά


Ζωολογία
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org + LivePedia.gr http://www.livepedia.gr/. Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License

<@=@=@>


www.hellenica.de